Undertextning

Undertextning

Gör ditt rörliga material mer tillgängligt för alla genom att erbjuda svensk textning. Jag textar informationsfilm, utbildningsmaterial, reklamfilm, spelfilm och tv-program med talat eller skrivet språk på engelska, tyska eller svenska. Undertextning även av svenskt material underlättar för personer med nedsatt hörsel och även för personer som inte har svenska som modersmål.

Tidigare erfarenhet
Wordchange har sedan 2008 tillhandahållit en av Sveriges största undertextningsbyråer med undertextning på svenska till ett hundratal tv-program av olika slag för bland annat TV4, TV3, TV8, Canal+, National Geographic och TV1000. Wordchange har även erfarenhet av att undertexta svensk informationsfilm samt engelskspråkigt utbildningsmaterial till svenska för företagskunder.

Pris och offert
För att kunna ge en korrekt offert vill jag gärna ha tillgång till filmmaterialet. Skicka en förfrågan direkt via mejl.

Kontakta mig