Språkgranskning

språkgranskning

Språkgranskning

Oavsett din förmåga att uttrycka dig i skrift är det alltid bra att låta en annan person titta på texter som produceras. Jag hjälper dig att anpassa dina svenska texter till målgruppen, strukturera om innehållet vid behov och rätta till eventuella språkfel.

Wordchange kan förutom att korrekturläsa din text även uppmärksamma eventuella informationsglapp som du eller dina kollegor inte har lagt märke till. Du får dessutom mer tid att lägga på annat.

Pris och offert
Beroende på budget och önskemål kommer vi tillsammans överens om en lämplig nivå för arbetet. Skicka din text, så ger jag dig en offert.

Kontakta mig