Om Wordchange

Anna2

Wordchange Language Services
står för kvalitet, leverans i tid
och goda kundrelationer.

År 2008 startade Anna Lawrence företaget Wordchange Language Services som frilansande facköversättare och har sedan dess erbjudit översättnings-, språkgransknings- och undertextningstjänster till företag, översättningsbyråer och privatpersoner i och utanför Sverige.

Utbildning
Anna har en Masterexamen i översättning vid Göteborgs universitet, en kandidatexamen i engelska och har även läst tyska, svenska, franska, norska, juridisk översiktskurs samt webbutveckling och webbdesign. Språkkunskaperna kommer förutom från studier från vistelse och boende i England, Österrike och Norge.

Medlemskap
Anna Lawrence är associerad medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), har varit delaktig i konferensarbetet inför SFÖ:s årskonferens 2009 och är nu sammankallande för SFÖ Nord. Att vara delaktig i en så levande förening har bidragit till att Anna har fått ett stort nätverk av professionella översättare med olika fackområden och olika språkkombinationer att dela erfarenheter och uppdrag med.